PDA

View Full Version : Hướng dẫn Hướng dẫn Auto nhặt Lông Vũ và Huy Hiệu Hoàng TộcLandOfWite_HN
05-08-18, 07:20 AM
Tên Nguyên Liệu
Server Rơi
Map Rơi
%Drop


Lông Vũ
Sever 2,3,4
Icarus
1%


Huy Hiệu Hoàng Tộc
Server 2,3,4
Icarus
1%


Cách cắm auto nhặt đồ

Huy hiệu hoàng tộc : Huy hi u Ho ng T
Lông vũ : ng v

Các bạn làm theo hướng dẫn nhé