PDA

View Full Version : Sự Kiện Chung Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Thần LongLandOfWite_HN
05-08-18, 07:27 AM
Đua Top All 5 Ngày :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 13h ngày 17-07 đến 24h ngày 22-07 23:59'

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngĐạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngNhân vật có lần Reset cao nhất
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Lượng


1
200.000 Gcoin
01


2
150.000 Gcoin
01


3
100.000 Gcion
01


4 - 5
50.000 Gcoin
01

</tbody>

Đua Top Danh Vọng :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 13h ngày 17-07 đến 24h ngày 30-07 23:59'

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Mục Event - Top Danh Vọng
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngNhân vật nào có điểm Danh Vọng nhiều nhất sẽ đạt giải
<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 11
100.000 Gcent


2
1 Vũ Khí Rồng + Luck + Skill + 1 Option
70.000 Gcent


3
1 Vũ Khí Rồng + Skill + 1 Option
50.000 Gcent


4 - 6
100.000 Gcent

</tbody>
Đua Top Phú Hộ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png13h ngày 17-07đến 24h ngày 22-07 23:59'
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngXếp hạng theo Tổng tổng thẻ đã nạp vào máy chủ


<tbody>
TOP
>> 500.000 Gcoin
2.500.000 < Gcoin < 4.500.000
Gcion >>7.000.000


1
Wing 2 + Luck + MaNaLost + 11
Nâng cấp Wing lên + 12
Thêm 1 Vũ Khí Rồng + 13: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5


2
Wing 2 + Luck + MNL
Nâng Wing lên Luck +11
Thêm 1 Vũ Khí Rồng + 11: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5


3
Wing 2 + MNL + 9
Nâng Wing thành Luck MNL
Thêm 1 Vũ Khí Rồng : 10% Hoặc 2%+Luck+Skill


Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5


4 - 10
Wing 2 +Luck
Nâng Wing Thêm MNL
Thêm 1 Vũ Khí Rồng : 0% Hoặc 2%+Luck+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5

</tbody>

<tbody>
Mốc Nạp

Phần thưởng nhận luôn khi đủ mốc nhận tại Web tài khoản
Event - Tích Mốc Nhận Quà


500.000
1 Pen + 1 Option + 3% HP


1.000.000
1 Vũ khí cấp 4 + Luck + Skill + 1 Option + 9
2 Ring + 1 Option 3% HP


3.500.000
1 Vũ Khí Rồng Cấp 2 + skill + Luck + 1 Option + 128.000.000
1 Sét đồ cấp 7 + Luck + 1 Option + 12

</tbody>


Đua Top Tất Cả :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 13h ngày 17-07 đến 24h ngày 27-07 23:59'

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Tất cả<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Set Cấp 5 + 1 option tự chọn+Luck


2
1 Set Cấp 4 + 1 option tự chọn+Luck


3
1 Set Cấp 3 + 1 option tự chọn+Luck


4 - 10
100.000 Gcoin

</tbody>

Đua Top Chủng Tộc :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 13h ngày 17-07 đến 24h ngày 24-07 23:59'

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Từng Chủng Tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngPhần thưởng nhận theo chủng tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngĐổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)


<tbody>
Top
Phần thưởng


1
1 Wing 2 + Luck + 11


2
1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

</tbody>

Đua Top Bang Hội
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 13h ngày 17-07 đến 24h ngày 27-07 23:59'
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngXếp hạng theo Tổng Reset cao nhất của Guil<tbody>
Top

Phần Thưởng


Top 1
120 Bless + 120 Soul + 50 Chao
Danh Hiệu : Đệ Nhất Bang Hội


Top 2
50 Bless + 50 Suod + 50 Chao</tbody>


Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :
- Truy tìm GM
- Dungeon đẫm máu
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PK
- Công thành chiến cuối tháng danh sách tham gia lựa chọn theo Event BANG HỘI