PDA

View Full Version : Hướng dẫn Hướng Dẫn Auto Nhặt Đồ 380 + Các đồ khácLandOfWite_HN
07-11-18, 08:21 AM
https://i.imgur.com/VpqprWa.jpg
Địa điểm săn : Rakion Sever 2 3 4
Quái vật : Dark Iron Knight
Drop : 100/10000
Auto nhặt Vũ Khí :
Vuốt Phượng Hoàng : Vu Ph Ho
Đao Quyền Năng : ao Quy N
Đao Hồng Long: ao H Long
Quyền Trượng Thái Dươn : Quy Tr Th D
Cung Thái Bình : Cung Th B
Khuyển Bão Điện : Khuy B
Gậy Thần Ma : G Th Ma


Auto nhặt Sét đồSét Quyền Năng : Quy n N ng
Sét Thần Ma : Th a Ma
Sét Bạch Long : B ch Long
Sét Hồng Long : H ng Long
Sét Thái Bình : Th i B nh
Sét Thái Dương : Th D ng
Sét Bão Điện : B o i n
https://i.imgur.com/fciRxE3.jpg