PDA

View Full Version : Thông Báo Bảo trì hoàn tất 7h40 13/8/2018 - Tải lại game để vào gameLandOfWite_HN
08-13-18, 07:37 AM
Nội dung :

- Cập nhật lại sự kiện Game xem tại đây (http://id.muhanoi.net.vn/TL/SuKien/)
- Cập nhật lại Antihack
- Fix 1 số Skill SUM

Tải lại game để vào game :

Link Full : https://drive.google.com/uc?id=1grObDqVo8c4p4GWyRKGgSV5OC-ed-l-w&export=download (https://drive.google.com/uc?id=1grObDqVo8c4p4GWyRKGgSV5OC-ed-l-w&export=download)

Link No Âm Thanh : https://drive.google.com/uc?id=13QodBekqzaEhFLTD-LYpQg2cMe3guIs1&export=download (https://drive.google.com/uc?id=13QodBekqzaEhFLTD-LYpQg2cMe3guIs1&export=download)

LandOfWite_HN
08-13-18, 09:00 AM
uppppppppppppp

asada123
08-18-18, 12:18 AM
ADM oi , fix kiu zi ma bay h . SUM 20agi 1 toc do zi , 14k agi dc co 700 toc do la s ?? Giai dap dum` voi