PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng kết TOP ALL Máy chủ Thần LongLandOfWite_HN
08-22-18, 10:44 AM
<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Set Cấp 7 + 1 option tự chọn+Luck+13


2
1 Set Cấp 7 + 1 option tự chọn+Luck +12


3
1 Set Cấp 7 + 1 option tự chọn+Luck + 11


4 - 6
1 Wing 2.5 + Luck + 11

</tbody>


<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
LsClone
1
105
400
Grand Master
23/07 09:14:52
22/08 00:20:16


2
HacKiemSi
1
105
400
Duel Master

22/08 00:23:48


3
AnhHaZunG3
1
105
400
First Master

22/08 00:24:47


4
LangTuKiem
1
105
400
Blade Master
14/08 11:41:12
22/08 00:27:14


5
LsPrince
1
105
400
First Master

22/08 00:27:39


6
BestMg
1
105
400
Duel Master

22/08 00:28:14

</tbody>

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

AeLS
08-22-18, 10:49 AM
Nhanvat AnhHaZunG3
Set cap 7+11
Dong hoan hao : 10% tranh don

kongmie
08-22-18, 10:50 AM
Nhân Vật : HacKiemSi
Phần thưởng : 1 Set Cấp 7 DK + Luck +12
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 4% GST

kullls
08-22-18, 10:59 AM
Nhân Vật : LsClone
Phần Thưởng : 1 sét C7 dw + luck +13
Dòng hoafn hảo muốn chọn : 4%GST

Nhân Vật : LsPrince
Phần thưởng : w2.5 RF luck +11

Nhân Vật : BestMG
phần thưởng : w2.5 dk luck +11

kaka
08-22-18, 11:03 AM
Nhân vật : LangTuKiem
Phần thưởng : w2.5 dk luck + 11

vlkh0aa0
08-22-18, 11:34 AM
AnhHaZunG3
top 3
nhan set RF luch 5%

0211666
08-22-18, 11:36 AM
000000000000000

LandOfWite_HN
08-22-18, 11:47 AM
Đã trao quà. các bạn chuẩn bị gộp nhé

kaka
08-22-18, 12:00 PM
nhân vật : LangTuKiem
phần thưởng : nhận w2.5 DK luck + 11
sao chưa nhận đc vậy ad ơi wing mình đang đeo có từ trước rồi, wing đua top chưa nhận đc ad trao lại giúp mình vào hồm đồ với

vlkh0aa0
08-22-18, 12:10 PM
AnhHaZunG3
nhan set QL luch 5% +11
ban doi giup minh nhe

LandOfWite_HN
08-22-18, 12:14 PM
AnhHaZunG3
nhan set QL luch 5% +11
ban doi giup minh nhe

Bạn chuyển qua bên kia đi rồi mình hỗ trợ cho