PDA

View Full Version : Thông Báo - Hà Nội 2 Khuyến mãi 30% Giá trị thẻ nạp vào Gcoin khuyến mãi và 50% vào Gcoin chính qua ATMLandOfWite_HN
10-12-18, 07:43 AM
BQT Mu Hà Nội Xin Thông Báo !

Mu Hà Nội chỉ chấp nhận nạp thẻ Viettel

- Thẻ Viettel mệnh giá 50.000đ trở lên KM 30% vào Gcoin KM
- Nạp ATM KM 50% vào Gcoin chính
- Nạp MOMO KM 50% vào Gcoin chính

BQT xin thông báo