PDA

View Full Version : Hướng dẫn Hướng Dẫn AutoLandOfWite_HN
10-12-18, 03:06 PM
Hệ thống Auto trong game Mu Online

https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_1.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_1.png)https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_2.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_2.png) Cấu hình đánh quái


- Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_3774ac.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_3774ac.png)


- Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_4.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_4.png)

- Thiết lập kỹ năng đánh quái


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_5.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_5.png)
- Thiết lập kỹ năng hỗ trợ


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_6.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_6.png)
- Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_7.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_7.png)
- Lưu thiết lập lại


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_8.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_8.png)

https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_2.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_2.png) Cấu hình nhặt đồ


- Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_9.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_9.png)

- Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:


https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_10.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_10.png)

- Lưu thiết lập lại:https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_11.png (https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/05/Screenshot_11.png)
Lưu ý: Một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.

Ví dụ:
[*=left]Lông Vũ --> ng V
[*=left]Giày Thần Long --> y Th hoặc n Long
[*=left]Gậy Thần Ma --> y Th hoặc n Ma