PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top Tất Cả máy chủ Hà Nội 2LandOfWite_HN
10-27-18, 08:50 PM
Đua Top Tất Cả :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 13h ngày 12/10 đến 24h ngày 27/10 23:59'


https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Tất cả

<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Nizon
0
85
400
First Master

27/10 00:51:35


2
LeKoBe
0
85
400
First Master

27/10 00:55:20


3
HiHi
0
85
400
First Master
22/10 15:59:36
27/10 00:55:31


4
KSvKhung
0
85
400
Duel Master

27/10 00:58:00


5
KowNegan
0
85
400
First Master

27/10 01:00:30


6
LewisS
0
85
400
Grand Master
23/10 12:11:03
27/10 01:00:48


7
rfYahoo
0
85
400
First Master

27/10 01:01:45


8
LaVangRoi
0
85
400
Dimension Master
23/10 20:37:43
27/10 01:03:29


9
TiGerPk
0
85
400
First Master

27/10 01:04:33


10
Venus
0
85
400
Hight Elf

27/10 01:04:56

</tbody>

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Set Cấp 5 + 1 option tự chọn+Luck


2
1 Set Cấp 4 + 1 option tự chọn+Luck


3
1 Set Cấp 3 + 1 option tự chọn+Luck


4 - 10
100.000 Gcoin

</tbody>


TOP 4 ~ 10 Gcoin sẽ trao vào tài khoản
TOP 1 2 3 báo danh theo mẫu :
Tên nhân vật :
Phần thưởng muốn nhận :

nizon
10-28-18, 01:14 AM
Tên nhân vật : Nizon
Phần thưởng muốn nhận : Set Bạch Hộ Luck 4% GST

Tên nhân vật : LeKoBe
Phần thưởng muốn nhận : Set Thiết Phiến Luck 4% GST

kimyentu
10-28-18, 08:31 AM
Tên nv HiHi
Phần thưởng muốn nhận : set thiết phiến 4% giảm sát thương

thekill
10-28-18, 09:00 AM
chưa trao giải à :))

LandOfWite_HN
10-28-18, 09:02 AM
Tên nhân vật : Nizon
Phần thưởng muốn nhận : Set Bạch Hộ Luck 4% GST

Tên nhân vật : LeKoBe
Phần thưởng muốn nhận : Set Thiết Phiến Luck 4% GST

Hòm đồ chung nhé

LandOfWite_HN
10-28-18, 09:03 AM
Tên nv HiHi
Phần thưởng muốn nhận : set thiết phiến 4% giảm sát thương

Hòm đồ chung nhé

thekill
10-28-18, 09:21 AM
chưa có GC vao tai khoản à ad :)