PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Hà NỘi 2 Tháng 11LandOfWite_HN
11-07-18, 07:08 PM
Đua Top Chủng Tộc :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.pngTừ 00h ngày 29/11 đến 24h ngày 07/11
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Từng Chủng Tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngPhần thưởng nhận theo chủng tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngĐổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)
<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
Vũ khí 380 + Luck + 1 Option


2
1 Vũ Khí Rồng cấp 2 + Skill + Luck + 1 Option

</tbody>


Báo danh theo mẫu
Tên nhân vật :
Đạt TOP Class ( Ví dụ TOP 2 Class DW) :
Dòng muốn nhận :
Yêu cầu dọn hòm đồ chung - chỉ báo báo không báo đồ class khác


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
BoTreCon
1
40
400
First Master

07/11 00:17:20


2
Javier
1
40
400
First Master
19/10 07:05:14
07/11 00:21:08

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
BuomNguSac
1
40
400
Dimension Master

07/11 00:19:09


2
SanDo
1
40
400
Dimension Master

07/11 00:23:52

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
taixeom
1
40
400
Lord Emperor

07/11 00:29:45


2
Hauda
1
40
400
Lord Emperor

07/11 00:33:10

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
HiHi
1
40
400
Duel Master
04/11 14:44:09
07/11 00:22:58


2
Nizon
1
40
400
Duel Master
04/11 17:16:06
07/11 01:03:25

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
TocTrang
1
40
400
Grand Master

07/11 00:16:16


2
Sanji
1
40
400
Grand Master

07/11 00:22:07

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
tocnoc
1
40
400
Muse Elf

07/11 00:50:26


2
PornPorn
1
40
400
Hight Elf

07/11 01:00:40

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
KhungBozc
1
40
400
Blade Master

07/11 00:15:54


2
NewKang
1
40
400
Blade Master

07/11 00:22:44

</tbody>

anhem12
11-07-18, 07:18 PM
tk;2222222222
tên nhật vật ; taixeom top 1

javier
11-07-18, 07:23 PM
Tên nhân vật : Javier
Top 2 class RF
Luck 2%

LandOfWite_HN
11-07-18, 07:25 PM
Hòm đồ chung nhé 2 bạn

HoangThu
11-07-18, 07:31 PM
Tên nhân vật : Sanji
Top 2 class DW
Luck 2%

LandOfWite_HN
11-07-18, 07:32 PM
Tên nhân vật : Sanji
Top 2 class DW
Luck 2%

Hòm đồ chung bạn

HoangThu
11-07-18, 07:44 PM
Hòm đồ chung bạn

Hòm đồ chung đã dọn

chinh1
11-07-18, 07:48 PM
nv: toctrang
class DW top 1
GTM luck2
nv : tocnoc
class eff top1
CTB luck2

LandOfWite_HN
11-07-18, 07:52 PM
nv: toctrang
class DW top 1
GTM luck2
nv : tocnoc
class eff top1
CTB luck2

Hòm đồ chung

HoangThu
11-07-18, 08:24 PM
Adm ơi...
Thùng đồ của mình chưa nhận đc top 2 chủng tộc DW
Tk:kevinta555
Nv:Sanji
Lấy gậy rồng cấp 2 Luck ,op gia tăng sát thương 2%
Đã dọn thùng đồ

LandOfWite_HN
11-07-18, 08:45 PM
Adm ơi...
Thùng đồ của mình chưa nhận đc top 2 chủng tộc DW
Tk:kevinta555
Nv:Sanji
Lấy gậy rồng cấp 2 Luck ,op gia tăng sát thương 2%
Đã dọn thùng đồ

đã check .

nizon
11-07-18, 08:49 PM
nv: Nizon
Top 2 MG
Nhận Tuyệt Thế Hảo Kiếm Luck 2%

LandOfWite_HN
11-07-18, 09:03 PM
nv: Nizon
Top 2 MG
Nhận Tuyệt Thế Hảo Kiếm Luck 2%

Hòm đồ chung bạn

kimyentu
11-07-18, 11:48 PM
Nhân vật : HiHi
Top 1 Mg
Nhận Tuyệt thế hảo kiếm luck 10%

nizon
11-08-18, 06:37 AM
nv:LeKoBe
Top 2 Sum
Nhận gậy thiên nữ cấp 2 Luck 2%

LandOfWite_HN
11-08-18, 08:12 AM
Hòm đồ chung nhé