PDA

View Full Version : Thông Báo - Hà Nội 2 Event Đại Chiến Kundun máy chủ HÀ NỘI 2 vào 20:30 25/11/2018LandOfWite_HN
11-24-18, 03:58 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2018/11/24/pk1.png

THANOS
11-25-18, 02:49 PM
Lên luôn chờ lâu lắm mới có event :D