PDA

View Full Version : Sự Kiện Hà Nội 2 Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Hà Nội 2 Tháng 11LandOfWite_HN
11-28-18, 01:32 PM
⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BÁ VƯƠNG CHỦNG TỘC⫸

Thời Gian : 16/11/2018 - 28/11/2018 23:59
Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
Phần thưởng trao theo từng chủng tộc . Không được chọn Class khác
Đổi giới tính từ ngày : 20/11/2018 trở đi bị loại<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
KyMapU
1
145
400
First Master

28/11 00:28:08


2
Javier
1
145
400
First Master
19/10 07:05:14
28/11 00:32:39

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ICxTHANOS
1
145
400
Dimension Master
16/11 16:45:07
28/11 00:27:55


#
Phach500K Loại
1
145
400
Dimension Master
20/11 23:48:23
28/11 01:10:52


2
1DuongKe
1
145
400
Dimension Master

28/11 01:16:19

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ICxLaoDai
1
139
400
Lord Emperor

28/11 11:55:10


2
QClub
1
90
339
Lord Emperor

27/11 23:17:50

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
BornTop
1
145
400
Duel Master
12/11 01:24:24
28/11 01:32:01


2
MG05
1
145
6
Duel Master

28/11 03:01:37

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ICxJAV
1
145
400
Hight Elf
2
tocnoc
1
145
400
Hight Elf</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ICxKyU
1
145
400
Blade Master

28/11 00:38:08


2
6789
1
145
400
Blade Master
15/11 02:16:31
28/11 01:30:37

</tbody>
<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ICxBuoiTo
1
145
400
Grand Master

28/11 00:39:42


2
BoRnT0pOrN
1
145
400
Grand Master

28/11 01:00:01

</tbody><tbody>
Đua Top Chủng Tộc
Danh hiệu
Giải Thưởng Items


Top 1 DK
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 DW
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 ELF
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 DL
http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg (http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg)
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 MG
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 SUM
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 RF
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


TOP 2 [7 Chủng Tộc]
Không có
1 Lông vũ 7 màu

</tbody>


Link các sét thần : http://id.muhanoi.net.vn/HN2/HD/HeThongVatPham/10-DoThanThanh/index.html

Báo danh tên nhân vật :
Phần thưởng muốn nhận :
TOP 2 BQT sẽ trao hòm đồ chung nên không cần báo danh
Phần thưởng trao từ 20h đến 23h 28/11/2018

KyU
11-28-18, 02:37 PM
NV: ICxKyU
nhận sét rave luck
NV:ICxBuoiTo
nhận set ANB luck
NV: KyMapU
nhận set rave luck

THANOS
11-29-18, 12:34 AM
7 class ăn hết 6

ICxTuan
11-29-18, 07:52 AM
Báo danh tên nhân vật : ICxJAV
Phần thưởng muốn nhận : Set Aruan

LandOfWite_HN
11-29-18, 11:08 AM
Báo danh tên nhân vật : ICxJAV
Phần thưởng muốn nhận : Set Aruan

đã trao nhé .

ICxTuan
11-29-18, 11:11 AM
đã trao nhé .

ko thêm cho mình Phụ kiện cái tay à @@

lyricsfo
11-29-18, 08:05 PM
tocnoc chua co' longvu~Condor ad oi zz...zzZz