PDA

View Full Version : Sự Kiện Hà Nội 2 Sự Kiện Đua Top Tháng 12LandOfWite_HN
12-04-18, 08:53 AM
⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BÁ VƯƠNG CHỦNG TỘC⫸

Thời Gian : 01/12/2018 - 15/12/2018 23:59
Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
Phần thưởng trao theo từng chủng tộc . Không được chọn Class khác
Đổi giới tính từ ngày : 10/12/2018 trở đi bị loại


<tbody>
Đua Top Chủng Tộc
Danh hiệu
Giải Thưởng Items


Top 1 DK
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 DW
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 ELF
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 DL
http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg (http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg)
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 MG
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 SUM
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 RF
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


TOP 2 [7 Chủng Tộc]
Không có
1 Lông vũ 7 màu

</tbody>