PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc Tháng 12 Hà Nội 2LandOfWite_HN
12-15-18, 01:33 PM
⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BÁ VƯƠNG CHỦNG TỘC⫸


Thời Gian : 01/12/2018 - 15/12/2018 23:59
Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
Phần thưởng trao theo từng chủng tộc . Không được chọn Class khác
Đổi giới tính từ ngày : 10/12/2018 trở đi bị loại


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
rfYahoo
1
230
400
Grand Master
13/11 09:16:46
15/12 00:26:07


2
BoRnT0pOrN
1
230
400
Grand Master

15/12 10:38:44

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
BornTop
1
230
400
Duel Master
12/11 01:24:24
15/12 10:29:40


2
ManBro
1
190
400
Duel Master

15/12 11:14:29

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ATHENA
1
230
400
Hight Elf

15/12 01:15:50


2
PornPorn
1
230
400
Hight Elf

15/12 09:24:06

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
AnhRio
1
226
400
Lord Emperor
30/11 21:26:07
15/12 12:25:58


2
ICxLaoDai
1
160
351
Lord Emperor

28/11 19:28:0

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
6789
1
230
400
Blade Master
15/11 02:16:31
15/12 00:46:21


2
B0rNt0PorN
1
230
400
Blade Master

15/12 12:31:18

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
LaVangRoi
1
230
400
Dimension Master
27/11 14:46:59
15/12 00:46:30


2
Phach500K
1
224
142
Dimension Master
20/11 23:48:23
15/12 13:30:09

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
HiV2019
1
230
400
First Master

15/12 00:34:45


2
Haivl8x
1
230
400
First Master

15/12 09:08:16

</tbody>

<tbody>
Đua Top Chủng Tộc
Danh hiệu
Giải Thưởng Items


Top 1 DK
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 DW
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 ELF
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 DL
http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg (http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg)
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 MG
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 SUM
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


Top 1 RF
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh


TOP 2 [7 Chủng Tộc]
Không có
1 Lông vũ 7 màu

</tbody>

LandOfWite_HN
12-15-18, 01:36 PM
TOP 2 đã trao hòm đồ chung nha

javier
12-15-18, 02:04 PM
Top 1 DW : rfYahoo
Nhận set ANB Luck

diepao
12-15-18, 02:33 PM
TOP 1 DK : 6789
Nhận Sét: Rave Luck

mrboom
12-15-18, 03:22 PM
TOP 1 DL: AnhRio
Nhận set: Broy's luck

rubi1302
12-15-18, 03:54 PM
top 1 ELF: ATHENA
Nhận set Aruan's luck

23031992
12-15-18, 04:17 PM
HiV2019 top1 RF nhận sét Rave luck thank AD

LandOfWite_HN
12-15-18, 04:41 PM
TOP 1 DK : 6789
Nhận Sét: Rave Luck

đã trao .

lyricsfo
12-15-18, 04:42 PM
AD top 2 elf thang 11 ad chua cho em Long vu~ 7 mau` nhe' NHAN VAT. : tocnoc
ad kiem tra xem gium` em ...

LandOfWite_HN
12-15-18, 04:51 PM
top 1 ELF: ATHENA
Nhận set Aruan's luck

Hòm đồ chung

LandOfWite_HN
12-15-18, 04:52 PM
HiV2019 top1 RF nhận sét Rave luck thank AD

Hòm đồ chung

thekill
12-15-18, 05:40 PM
LaVangRoi top1 SUM set choro luck

LandOfWite_HN
12-16-18, 02:14 PM
LaVangRoi top1 SUM set choro luck

Đã trao . .