PDA

View Full Version : Thần Ma - Season 6 Thông Tin Aphatest máy chủ Thần Ma 13:00 26-12-2018LandOfWite_HN
12-19-18, 10:00 AM
https://i.imgur.com/DAxVobk.jpg

Hỗ Trợ Tham Gia Alpha Test
Tạo Nhân Vật Mới

Tạo Tài Khoản Mới


500 Reset
1.000.000 PCP


65.000 Point
1.000.000 Wcoin


2.000.000.000 Zen
1.000.000 GcentLưu ý :


- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcent nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức