PDA

View Full Version : Sk Thần Ma Sự Kiện Đua Top Aphatest máy chủ Thần MaLandOfWite_HN
12-19-18, 10:03 AM
https://i.imgur.com/DAxVobk.jpg
Đua Top Aphatest máy chủ THẦN MA
http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png (http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png) Thời gian : Bắt đầu lúc : ngày 26/12/2018 đến 17:00 ngày 27/12/2018
http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png (http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png) Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởng<tbody>
TOP
Phần Thưởng


Top 1


<tbody>
200.000 Gcoin

</tbody>

Top 2


<tbody>
150.000 Gcoin

</tbody>

Top 3


<tbody>
100.000 Gcoin

</tbody>
</tbody>