PDA

View Full Version : Hỏi đáp sao không thấy event thần ma nhỉXe Dap Oi
12-27-18, 04:16 PM
sắp mở sv mà ko thấy thông báo event gì vậy ad nhỉ

Hỗ Trợ Viên
12-27-18, 04:22 PM
sắp mở sv mà ko thấy thông báo event gì vậy ad nhỉ

Hình như có rồi đó bạn