PDA

View Full Version : Cần ng Chỉ cách tăng point RF train ở Muhn^^milasaca
12-27-18, 04:17 PM
Như tiêu đề Cần ng Chỉ cách tăng point RF train ở muhn vì bên này minh chưa chơi bao jo ^^

Có Mu train tăng vịt củng len dame ko biết bên này tăng VIT hay AGI + STR

javier
12-27-18, 04:38 PM
bạn nên cộng str nhé

RanGrany
02-18-20, 04:47 PM
Many thanks.