PDA

View Full Version : Tuyển thành viên Vào guild " HaNoi " có off guild và even thường xuyênGoldxVip
12-27-18, 04:20 PM
Guild "HaNoi " triệu tập AE cùng chơi
Chủ guild : Assassin
Mình Tên Đô :
sn : 93 dễ sưng hô
ở Sóc Sơn - Hà Nội
AE Đăng ký tham gia cmt bên dưới

thiemngo
12-28-18, 10:24 AM
xin slot nhé :))
ig:Hope
class RF :))

lolto
12-28-18, 11:21 AM
xin 1 sờ lót

tt180219
12-29-18, 11:17 PM
Sóc sơn à tôi cũng sóc sơn
1 slot class DK
tên nv OnggiaBan

08680769
01-01-19, 07:00 AM
ADMIN fix Lại Lỗi Của Rf dame 1 Bãi Quái , Vẫn Thấy hiển Thị dame Nhưng Chỉ có 1 con Mất % máu đến khi Chết Con khác với mát % như Con đầu
ADMin Tao 1 Nhân vật rf vào tét dame lại rồi sửa Lỗi cho anh em để anh em choi , CHứ rf Dame 1 quái 1 thỳ bao giờ mới dc chạy đua tốp