PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Aphatest Thần MaTanPhong
12-27-18, 04:40 PM
Đua Top Aphatest máy chủ THẦN MA
Thời gian : Bắt đầu lúc : ngày 26/12/2018 đến 17:00 ngày 27/12/2018
Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởng


<tbody>
TOP
Phần ThưởngGiun<tbody>
200.000 Gcoin

</tbody>NamDamThep
<tbody>
150.000 Gcoin

</tbody>Assassin<tbody>
100.000 Gcoin

</tbody>

</tbody>

Các bạn chỉ cần lập lại tài khoản như Aphatest BQT sẽ trao vào 17:00 ngày 28/12/2018 mà không cần báo danh

LandOfWite_HN
12-28-18, 01:36 PM
Đã trao vào tài khoản