PDA

View Full Version : Hướng dẫn Hướng dẫn viết có dấuLandOfWite_HN
12-29-18, 08:46 AM
Các bạn tắt hết Unikey rồi làm theo các bước sau :http://i.imgur.com/gJtZupw.png (http://i.imgur.com/gJtZupw.png)
http://i.imgur.com/XZz2HMD.png (http://i.imgur.com/XZz2HMD.png)
http://i.imgur.com/R6ZFHnn.png (http://i.imgur.com/R6ZFHnn.png)
http://i.imgur.com/r1PUHjn.png (http://i.imgur.com/r1PUHjn.png)
http://i.imgur.com/PbCCTzJ.png (http://i.imgur.com/PbCCTzJ.png)