PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top All 5 Ngày máy chủ Thần MaLandOfWite_HN
01-01-19, 04:38 PM
<tbody>
1. ĐUA TOP 5 Ngày


</tbody>

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 28/12/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 01/01/2019

► Nội Dung:


- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất

► Phần Thưởng:

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
PoliceXX
0
35
400
Hight Elf

01/01 00:24:48


2
Nuna
0
35
400
Hight Elf

01/01 00:25:48


3
ZzLongHozZ
0
35
400
Lord Emperor

01/01 00:28:17


4
TuBaCave
0
35
400
Hight Elf

01/01 00:28:43


5
DKMM
0
35
400
Hight Elf

01/01 00:30:41

</tbody>

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
300.000 Gcoin


2
200.000 Gcoin


3 - 4 - 5
100.000 Gcoin

</tbody>


<coccocgrammar></coccocgrammar>

08680769
01-01-19, 08:50 PM
ADMIN fix Lại Lỗi Của Rf dame 1 Bãi Quái , Vẫn Thấy hiển Thị dame Nhưng Chỉ có 1 con Mất % máu đến khi Chết Con khác với mát % như Con đầu
ADMin Tao 1 Nhân vật rf vào tét dame lại rồi sửa Lỗi cho anh em để anh em choi , CHứ rf Dame 1 quái 1 thỳ bao giờ mới dc chạy đua tốp

LandOfWite_HN
01-01-19, 09:01 PM
ADMIN fix Lại Lỗi Của Rf dame 1 Bãi Quái , Vẫn Thấy hiển Thị dame Nhưng Chỉ có 1 con Mất % máu đến khi Chết Con khác với mát % như Con đầu
ADMin Tao 1 Nhân vật rf vào tét dame lại rồi sửa Lỗi cho anh em để anh em choi , CHứ rf Dame 1 quái 1 thỳ bao giờ mới dc chạy đua tốp

Đã tiếp nhận.