PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Nạp máy chủ Thần MaLandOfWite_HN
01-02-19, 12:00 AM
<tbody>
5.Phú Hộ LORENCIA OPEN BETA

</tbody>► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : ngày 28/12/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 01/01/2019

► Nội dung:

- Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải
- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

► Phần Thưởng:

<tbody>
#
Nhân Vật
Gcoin nạp


1
AnhQuyHD
12900000


2
TonHanhGia
10000000


3
BnNamBeo
10000000


4
BnGietHet
5500000


5
Rias
2050000

</tbody>

<tbody>
Top

< 5.000.000 Gcoin

> 5.000.000 Gcoin1
Wings 2 + May Mắn + Manalost + 11
Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 13
2 Ring 2 Option + 7% Hồi HP


2
Wings 2 + May mắn + Manalost
Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 12 1 Pen + 2 Option + 7% Hồi HP


3
Wings 2 + Manalost
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 11


4-5
Wings 2 + May mắn


</tbody>

Báo danh :

Tên nhân vật :
Đạt TOP :
Phần thưởng nhận :
Vui lòng dọn trống 4 ô trên cùng hòm đồ chung khi nhận !
<coccocgrammar></coccocgrammar>

giethet
01-02-19, 12:14 AM
Tên nhân vật : BnGietHet
Đạt TOP :4
Phần thưởng nhận : w2 dk

LaoTon
01-02-19, 03:07 AM
Tên nhân vật : TonHanhGia
Đạt TOP : top 2 PH
Phần thưởng nhận : w2 RF luck mnl , nđql luck 10%, pen gió 2%10%7%HP

LandOfWite_HN
01-02-19, 08:36 AM
Tên nhân vật : BnGietHet
Đạt TOP :4
Phần thưởng nhận : w2 dk

Hòm đồ chung .

rangnanh
01-02-19, 10:43 AM
Tên nhân vật : Rias
Đạt TOP :5
Phần thưởng nhận : w2 DK luck

LandOfWite_HN
01-02-19, 11:41 AM
Tên nhân vật : Rias
Đạt TOP :5
Phần thưởng nhận : w2 DK luck

Hòm đồ chung bạn nha

LandOfWite_HN
01-02-19, 11:41 AM
Ai chưa nhận có thể PM Facebook