PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Thần MaLandOfWite_HN
01-04-19, 11:14 AM
<tbody>
3. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

</tbody>


► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 28/12/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 04/01/2019

► Nội Dung:
- Đồ nhận theo chủng tộc , có thể nhận cấp thấp hơn
- 7 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và Level bằng Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhấtĐổi giới tính từ ngày 31/12/2018 trở đi bị loại khỏi TOP
► Phần Thưởng:<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
PUMA
0
50
400
First Master

04/01 00:40:29

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
Cannabis
0
50
400
Dimension Master

04/01 00:38:14

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ZzLongHozZ
0
50
400
Lord Emperor

04/01 00:38:39

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
AndreSeu9
0
50
400
Duel Master

04/01 00:54:18

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ChiemEmdiA
0
50
400
Hight Elf

04/01 00:30:08

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
GiacMoBuon
0
50
400
Blade Knight

04/01 01:02:02

</tbody>

<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
HNDWPRO
0
50
400
Grand Master

04/01 00:43:35

</tbody>
DW : Sét Ma Thuật
DK : Sét Hỏa Long
MG : Sét Phong Vũ
DL : Sét Huyền Thiết


SUM : Sét Hỏa Long
EF : Sét Kim Ngân
RF : Sét Địa Long

Báo danh :


Tên nhân vật :
Dòng muốn nhận
Dọn trống 4 ô hòm đồ chung
<coccocgrammar></coccocgrammar>

hangcogi
01-04-19, 11:38 AM
Em Top1 Efl tên nv ChiemEmdiA...cho em xin set đồ luk 4% gst___ tks adm

210994
01-04-19, 11:45 AM
Nhận Giải top Class DK :
Nhân vật : GiacMoBuon
nhận sét Hỏa Long may mắn + 5% Phản hồi
TKs gm

hanthien
01-04-19, 11:47 AM
ten nv : ZzLonghozZ
top 1 dl . set huyen thiet 4%

LandOfWite_HN
01-04-19, 11:54 AM
Hòm đồ chung hết rồi nhé

210994
01-04-19, 01:05 PM
nhNhận Giải top Class DW :
Nhân vật : HNDWPRO
nhận sét Ma thuật may mắn + 4% giảm sát thương
TKs gm

210994
01-04-19, 03:13 PM
Hòm đồ chung hết rồi nhé

Nhân vật GiacMoBuon chưa nhận đc giải gm ạ

LandOfWite_HN
01-04-19, 04:52 PM
Nhân vật GiacMoBuon chưa nhận đc giải gm ạ

check lại hòm đồ nhé

unikey
01-04-19, 10:13 PM
top1 RF
tk : unikey
tên nv : PUMA
nhận set thiết phiến luck5%
ad check lại hộ mình với.. tks