PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top All Open Beta máy chủ Thần MaLandOfWite_HN
01-07-19, 05:37 PM
<tbody>
2. ĐUA TOP Reset OPEN BETA


</tbody>► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 28/12/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 07/01/2019

► Nội Dung:


- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất
<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
ChiemEmdiA
0
65
400
Hight Elf

07/01 00:51:18


2
PKTrom
0
65
400
First Master

07/01 00:52:40


3
BnChiPheo
0
65
400
Grand Master

07/01 01:00:29


4
Cannabis
0
65
400
Dimension Master

07/01 01:02:27


5
HPCaVang
0
65
400
Hight Elf

07/01 01:05:13

</tbody>
► Phần Thưởng:

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option


2
Cánh cấp 2 + 1 Option


3
Vũ khí rồng + Luck + 1 Option


4-5
Wing 2

</tbody>

Báo danh

Tên nhân vật :
Phần thưởng muốn nhận :
<coccocgrammar></coccocgrammar>

hangcogi
01-07-19, 06:04 PM
ChiemEmdiA top1 all cho em xin w2 DW luk malanots em cảm ơn

chipheo
01-07-19, 06:08 PM
Tên nv : BnChiPheo
top 3 : kiếm Rồng lucky 2%

LandOfWite_HN
01-07-19, 07:06 PM
Đã trao hòm đồ chung

zeus
01-07-19, 08:46 PM
Nhân Vật : PKTrom
Nhận W2 ELF mnl

manh
01-07-19, 11:32 PM
Nhan vat HPCaVang nhan w2 ElF

LandOfWite_HN
01-08-19, 08:26 AM
Hòm đồ chung nhé