PDA

View Full Version : Cần Ad check lại bãi map k4zeus
01-17-19, 03:49 PM
Ad check lại giúp bãi cuối cùng k4 với . K4 có 4 bãi nhưng bãi cuối cùng lèo tèo có 4 5 con quái ( bằng 1/4 so với các bãi khác ). Đây là bãi quái dễ tụm lại và phù hợp nhất với DK DL ELF train k4 . Ad xem xét fix lại cho ae train được hiệu quả . Tks

lolto
01-21-19, 09:21 AM
ad check lại giúp. dk train k có bãi exp cao khổ quá đi mất.

hangcogi
01-21-19, 05:42 PM
ai cũng như ai lên adm cứ để nguyên đi mệt người...