PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc - Tháng 1LandOfWite_HN
01-19-19, 02:48 PM
<tbody>
Đua Top Chủng Tộc
Danh hiệu
Giải Thưởng Items


Top 1 DK - 0612
Nam Vương Mu
Vũ khí rồng Cấp 2 + Luck + 1 Option


Top 1 DW - BnChiPheo
Nam Vương Mu
Vũ khí rồng Cấp 2 + Luck + 1 Option


EF - ChiemEmdiA
Nam Vương Mu
Vũ khí rồng Cấp 2 + Luck + 1 Option


Top 1 DL - LiNinPhoRe
http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg (http://lotusguides.net/images/guides/sets/round.jpg)
Nam Vương Mu
Vũ khí rồng Cấp 2 + Luck + 1 Option


Top 1 MG - Kissty
Nam Vương Mu
Vũ khí rồng Cấp 2 + Luck + 1 Option


Top 1 SUM - TutRaDiEm
Nam Vương Mu
Vũ khí rồng Cấp 2 + Luck + 1 Option


Top 1 RF - MaxPing
Nam Vương Mu
Vũ khí rồng Cấp 2 + Luck + 1 Option


Mexin - LaoTon- GaoBac - PKTrom - mayahoo - XuNgo - rongcon12
Không có
Cánh cấp 2 + Luck + 9

</tbody>


Phần thưởng TOP 1 trao hòm đồ chung dòng 10% nếu muốn đổi dòng 2% thì báo tại đây
Phần thưởng TOP 2 trao hòm đồ chung

hangcogi
01-19-19, 02:53 PM
nv ChiemEdiA top1 class cho em xin vk cấp 2 + luck + 10% em cảm ơn...

09880943
01-19-19, 03:24 PM
Nv TutRaDiEm top1 sum
Cho e xin vũ khí rồng cấp2 + luck +10% ạ
E cảm ơn

4404
01-19-19, 03:56 PM
nhầm tốp MG mới Rf rồi kìa ad ơi :(
MG AndreSeu9 tốp 1

1111
01-19-19, 04:01 PM
Ad xem lại đi rf maxping top 1

chipheo
01-19-19, 04:19 PM
adm BnChiPheo e muốn đổi sang gậy 2% adm đổi giúp e. e cảm ơn

1111
01-19-19, 05:26 PM
Maxping top 1 rf muốn vk 2%

khaq
01-19-19, 07:04 PM
NV : 0612 muon doi sang VK 2%

khaq
01-23-19, 05:25 AM
adm doi dum` minh cay kr thanh 2% dum` . ca cai pen nap. moc' nua~ . minh muon' nhan dong 2% chu ko phai 10% . da de trong hom` do chung. mong adm xem xet chuyen? giup' minh` .
NV : 0612