PDA

View Full Version : Sự Kiện Thần Long Đua Top Open Beta máy Chủ Thần LongLandOfWite_HN
03-19-19, 08:36 AM
<tbody>
1. ĐUA TOP 5 Ngày


</tbody>
► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 31/03/2019

► Nội Dung:


- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất

► Phần Thưởng:

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
300.000 Gcoin


2
200.000 Gcoin


3 - 4 - 5
100.000 Gcoin

</tbody>


<tbody>
2. ĐUA TOP Reset OPEN BETA


</tbody>


► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 10/04/2019

► Nội Dung:


- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất

► Phần Thưởng:


<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option


2
Cánh cấp 2 + 1 Option


3
Vũ khí rồng + Luck + 1 Option


4-5
Wing 2

</tbody>


******************************


<tbody>
3. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

</tbody>

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 04/04/2019

► Nội Dung:
- Đồ nhận theo chủng tộc , có thể nhận cấp thấp hơn
- 7 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và Level bằng Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Đổi giới tính từ ngày 31/3/2019 trở đi bị loại khỏi TOP► Phần Thưởng:<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option

</tbody>

DW : Sét Ma Thuật
DK : Sét Hỏa Long
MG : Sét Phong Vũ
DL : Sét Huyền Thiết

SUM : Sét Hỏa Long
EF : Sét Kim Ngân
RF : Sét Địa Long<tbody>
4. ĐUA TOP DANH VỌNG

</tbody>

► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 10/04/2019

► Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số điểm danh vọng nhiều nhất sẽ đoạt giải

Reset khi dưới 300 level => Nhận 1 điểm/1 level (ví dụ 250 level nhận 250 điểm)

Reset khi trên 300 level => Nhận 300 điểm danh vọng + % điểm tặng thêm
(ví dụ: Reset lúc 305 level = 305 điểm + thêm 10% điểm, Reset lúc 310 Level = 310 điểm + thêm 20% điểm, như vậy từ Level 300 trở đi thì cứ mỗi 5 level sẽ được cộng thêm 10%, tối đa 400 level được cộng thêm 200% tức tổng la 1200 điểm danh vọng)


Reset VIP được nhiều hơn 20% điểm danh vọng so với Reset thường

► Phần Thưởng:


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Số Lượng1
500.000 Vpoint
01


2
400.000 Vpoint
01


3
300.000 Vpoint
01


4 - 10
100.000 Vpoint
01

</tbody>


******************************<tbody>
5.VUA NẠP THẦN LONG

</tbody>


► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 31/03/2019

► Nội dung:

- Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải
- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

► Phần Thưởng:

<tbody>
Top

< 5.000.000 Gcoin

> 5.000.000 Gcoin1
Wings 2 + May Mắn + Manalost + 11
Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 13
2 Ring 2 Option + 7% Hồi HP


2
Wings 2 + May mắn + Manalost
Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 12 1 Pen + 2 Option + 7% Hồi HP


3
Wings 2 + Manalost
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 11
1 Ring + 2 Option


4-5
Wings 2 + May mắn
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 10
1 Ring + 2 Option

</tbody>

******************************
Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :


- Truy tìm GM
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PK<coccocgrammar></coccocgrammar>

LandOfWite_HN
03-24-19, 11:17 AM
Đã cập nhật

LandOfWite_HN
03-26-19, 10:51 PM
uppppp