PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc Tháng 3LandOfWite_HN
03-20-19, 06:14 PM
Đua Top Chủng Tộc :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.pngTừ 00h ngày 10-03 đến 24h ngày 20-3 23:59
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Từng Chủng Tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngPhần thưởng nhận theo chủng tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngĐổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)
<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 2 Option + 11


2
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 13

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
Nguyen
0
425
400
Grand Master
06/03 21:41:07
20/03 00:30:00


2
Caytien1
0
425
400
Grand Master

20/03 00:41:42

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


Loại
XaHoiDenPK ( Loại Up Reset )
0
425
400
Blade Master

20/03 00:19:11


Loại
ThieuGia ( Loại Up Reset )
0
425
400
Blade Master
06/03 21:40:08
20/03 00:20:30


1
Police
0
425
400
Blade Master
06/01 17:40:52
20/03 00:26:47


2
KLust
0
425
400
Blade Master

20/03 00:28:00</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
oOCazyOo
0
425
400
Hight Elf

20/03 09:24:52


2
Caytien2
0
425
400
Hight Elf

20/03 16:34:39

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
Caytien5
0
425
400
Duel Master

20/03 10:49:54


2
2CaiTen
0
408
375
Duel Master

17/03 10:42:56

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
No1DL
0
403
400
Lord Emperor

17/03 11:29:41


2
Xu4nTocDo
0
375
400
Lord Emperor

10/03 17:54:01

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
XaHoiVang
0
425
400
Dimension Master

20/03 01:07:31


2
Caytien3
0
425
400
Dimension Master

20/03 09:16:47

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


1
HNRFPRO
0
425
400
First Master

20/03 00:43:12


2
XaHoiNau
0
425
400
First Master

20/03 00:45:51

</tbody>

121993
03-20-19, 08:02 PM
nv : Police
top 1 class DK
nhận trùy vương skill luk 2% 10% +11 thay vì DQN ( đã hỏi ý kiến add )

121993
03-20-19, 08:11 PM
Nv :HNRFPRO
top 1 class RF
nhận vuốt phượng hoàng skill luk 2% 10%+11

123456
03-20-19, 08:14 PM
ad kiem tra lai ac dw top di hom luc toi rs lan 1 acday van chua rsma luc sau da max rs qua vo ly

aries1
03-20-19, 08:46 PM
NV :Caytien3
Top : 2 Dimension Master
Nhận : VK 380 + 13 + luck + 2%

NV : Caytien2
Top : 2 Hight Elf
Nhận : VK 380 + 13 + luck + 2% ( xin adm giúp đổi qua Vuốt Phượng Hoàng + 13 + luck + 2% )

NV : Caytien5
Top : 1 Duel Master
Nhận : VK 380 + 11 + luck + 2% + 10%

hungngoc
03-20-19, 08:50 PM
NV oOCazyOo
Top 1 ELF
Nhận VK 380 + Skill + Luck + 2% 10% +11( nhờ add đổi sang DQN vì e chuyển DK chơi ak)

q1133
03-20-19, 08:53 PM
NV oOCazyOo
Top 1 ELF
Nhận VK 380 + Skill + Luck + 2% 10% +11( nhờ add đổi sang DQN vì e chuyển DK chơi ak)

lgi đc chuyển đồ

hungngoc
03-20-19, 09:02 PM
NV JusCalvali
Top 1 DW
Nhận VK 380 + Skill + Luck + 2% 10% +11

9597
03-20-19, 09:10 PM
NV XaHoiVang top 1 Sum Nhận vũ khí 380 luck+kill+2%10%+11 sum( nhờ AD đoi qua Chuy Vương Cho dk mong ad giúp đỡ )
NV XaHoiNau top2 rf nhan VPH luck+kill+10%+13

q1133
03-20-19, 09:16 PM
NV : 2CaiTen
Top : 2 Duel Master
Nhận : VK 380 + 13 + luck skil 10% ( nhờ ad đổi sang DQN luck 10%+13 em chuyển qua DK cái ạ )

121993
03-21-19, 12:38 AM
Nv : KLust.
Top 2 đk
Nhận truỳ vương skill luk 10% +13 thay vì nhận đao quyền năng

LandOfWite_HN
03-21-19, 07:42 AM
TOP DW đã fix lại . phần thưởng được trao hòm đồ vào 9h sáng 21.3 yêu cầu k vào hòm đồ chung

aries1
03-21-19, 08:07 AM
NV :Caytien1
Top : 2 Grand Master
Nhận : VK 380 + 13 + luck + 2%

q1133
03-21-19, 10:09 AM
TOP DW đã fix lại . phần thưởng được trao hòm đồ vào 9h sáng 21.3 yêu cầu k vào hòm đồ chung

chưa thấy đồ ad ơi

LandOfWite_HN
03-21-19, 12:13 PM
Đã hoàn tất trao giải vào hòm đồ tất các các nhân vật được Top

q1133
03-21-19, 12:18 PM
NV :No1DL
Top : 1 DL
Nhận : VK 380 + 13 + luck + 10 2% ( đổi giùm mình qua chùy vương ad ơi )

121993
03-21-19, 12:36 PM
Nv :HNRFPRO
top 1 class rf
add đổi cho mình VPH sang DQN skil luk 10% 2% vs mình kb đk nhận sai class mong add đổi giúp.

123456
03-21-19, 01:52 PM
NV: Nguyen
nhân: gay than ma luck 2% 10% cong 11

9597
03-21-19, 02:53 PM
nhờ ad đổi cho 2VPH +13luck op kil + 10% 2 =2 DQN +130 luck kil+ 10% 2% vs a tk 95977 ( nhờ a giúp tui muốn chuyển dk vì dk nhiều quá =)))

thuongls
03-21-19, 03:25 PM
NV 2CaiTen
tk 0253115
nhận tốp 2 MG nhờ ad đổi giúp e qua DQN luck +13 2%

q1133
03-21-19, 06:54 PM
NV 2CaiTen
tk 0253115
nhận tốp 2 MG nhờ ad đổi giúp e qua DQN luck +13 2%

đã nhận

aries1
03-21-19, 10:59 PM
Xin adm đổi giúp GTM + 13 sang DQN + 13 + luck + 10% ( Nhân Vật Caytien1 ). Thanks !

rangnanh
03-23-19, 10:32 AM
ad up rs nv : House giùm mình vs ạ