PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top 5 Ngày - Thần LongLandOfWite_HN
03-31-19, 10:36 PM
<tbody>
1. ĐUA TOP 5 Ngày


</tbody>

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 31/03/2019

► Nội Dung:


- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/1.png
GinTonic
0
50
400
Hight Elf

31/03 00:12:23


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/2.png
DieuThuyen
0
50
400
Hight Elf

31/03 00:13:34


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/3.png
DamVaoMom
0
50
400
Hight Elf

31/03 00:15:17


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/4.png
Ketamin
0
50
400
Grand Master

31/03 00:17:48


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/5.png
PoliceXXX
0
50
400
Hight Elf

31/03 00:19:0

</tbody>
► Phần Thưởng:

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
300.000 Gcoin


2
200.000 Gcoin


3 - 4 - 5
100.000 Gcoin

</tbody><coccocgrammar></coccocgrammar>

LandOfWite_HN
03-31-19, 10:39 PM
Đã trao tài khoản

9597
04-01-19, 07:59 AM
ad lam giai chao top SV than ma di