PDA

View Full Version : Tổng Kết Vua Nạp Thần LongLandOfWite_HN
04-01-19, 08:12 AM
<tbody>
5.VUA NẠP THẦN LONG

</tbody>► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 31/03/2019

► Nội dung:

- Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải
- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .


<tbody>


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/1.png
Ketamin
5750000


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/2.png
Angel
3000000


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/3.png
Khoc
1700000


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/4.png
HPCaMap
1010000


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/5.png
DieuThuyen
780000

</tbody>

<tbody>
Top

< 5.000.000 Gcoin

> 5.000.000 Gcoin1
Wings 2 + May Mắn + Manalost + 11
Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 13
2 Ring 2 Option + 7% Hồi HP


2
Wings 2 + May mắn + Manalost3
Wings 2 + Manalost4-5
Wings 2 + May mắn


</tbody>

PkTrom
04-01-19, 08:17 AM
NV : DieuThuyen
Nhận W2 elf Luck

duongcoi
04-01-19, 09:23 AM
NV : Khoc
W2 DK

LandOfWite_HN
04-01-19, 09:24 AM
đã trao hòm đồ chung rồi nha

lethai87
04-01-19, 02:18 PM
HPCaMap W2 EF LUCK

LandOfWite_HN
04-01-19, 02:20 PM
HPCaMap W2 EF LUCK

hòm đồ chung nhé