PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng Tộc Thần LongLandOfWite_HN
04-05-19, 07:05 AM
<tbody>
3. ĐUA TOP CHỦNG TỘC

</tbody>► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 04/04/2019

► Nội Dung:
- Đồ nhận theo chủng tộc , có thể nhận cấp thấp hơn
- 7 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và Level bằng Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất[*=left]Đổi giới tính từ ngày 31/3/2019 trở đi bị loại khỏi TOP► Phần Thưởng:

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option

</tbody>


DW : Sét Ma Thuật
HPCaHe0
DK : Sét Hỏa Long
TrieuVan
MG : Sét Phong Vũ
TDikon
DL : Sét Huyền Thiết
Whisky

SUM : Sét Hỏa Long
o0NoBi0o
EF : Sét Kim Ngân
DieuThuyen
RF : Sét Địa Long
RFPRO


<coccocgrammar></coccocgrammar>

PkTrom
04-05-19, 07:27 AM
NV : DieuThuyen nhận set Kim ngân luck 4%
NV : TrieuVan nhận set Trâu xanh luck 5%

bigdaddy
04-05-19, 07:43 AM
NV: Whisky nhận set Huyền Thiết luck 4%

caheo
04-05-19, 07:51 AM
set ma thuat 4%.. nv HPCaHe0

LandOfWite_HN
04-05-19, 08:03 AM
Đã trao vào hòm đồ chung nhé

caheo
04-05-19, 08:36 AM
Nv HPCahe0.. set Ma Thuat luck 4%

ducviet2
04-05-19, 09:17 AM
NV : o0NoBi0o nhận sét SM cấp 3 (Sét Hỏa Long) luck 4% GST
Tks Adm!!!

LandOfWite_HN
04-05-19, 09:31 AM
NV : o0NoBi0o nhận sét SM cấp 3 (Sét Hỏa Long) luck 4% GST
Tks Adm!!!

Hòm đồ chung

LandOfWite_HN
04-05-19, 10:27 AM
HOàn tất trao 2 class còn lại vào hòm đồ

TDikon
04-05-19, 10:28 AM
Nv : TDikon

LandOfWite_HN
04-05-19, 10:51 AM
Nv : TDikon

hòm đồ chung bạn