PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh VọngLandOfWite_HN
04-11-19, 07:08 AM
<tbody>
4. ĐUA TOP DANH VỌNG

</tbody>


► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 26/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 10/04/2019

► Nội Dung:

<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân Vật
Tổng Điểm Reset

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/1.png
Police113
88370


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/2.png
YaYa
73730


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/3.png
embuff
70209


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/4.png
DieuThuyen
66204


http://id.muhanoi.net.vn/TL/templates/images/ranks/5.png
o0NoBi0o
60186


6
o0GOGI0o
56209


7
GinTonic
55427


8
Cocain
53026


9
Ketamin
52118


10
ThaaanhNu
51132

</tbody>

► Phần Thưởng:


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Số Lượng1
500.000 Vpoint
01


2
400.000 Vpoint
01


3
300.000 Vpoint
01


4 - 10
100.000 Vpoint
01

</tbody>

LandOfWite_HN
04-11-19, 07:11 AM
Đã trao vào tài khoản