PDA

View Full Version : Event Quyền Lực Đua Top Aphatets máy chủ Quyền Lực 13:00 19-06-2019LandOfWite_HN
06-14-19, 10:07 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2019/06/14/hanoi.jpg
Đua Top Aphatest máy chủ Quyền Lực
http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png (http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png) Thời gian : Bắt đầu lúc : ngày 19-06-2019 đến 17:00 ngày 20-06-2019
http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png (http://img.zing.vn/volamthuphi/images/subweb/vo-lam-ngu-ba/images/content/icon_h5.png) Nội dung sự kiện:


Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởng
<tbody>
TOP
Phần ThưởngTop 1<tbody>
200.000 Gcoin

</tbody>Top 2<tbody>
150.000 Gcoin

</tbody>


Top 3


<tbody>
100.000 Gcoin

</tbody>
</tbody><coccocgrammar></coccocgrammar>

LandOfWite_HN
06-18-19, 06:18 PM
uppppppppppppp

chauanh
06-19-19, 02:46 AM
dua top open dau ad oi

LandOfWite_HN
06-20-19, 11:04 AM
dua top open dau ad oi

cập nhật rồi mà bạn