PDA

View Full Version : Hướng dẫn Hướng dẫn bán hàng bằng wcoinLandOfWite_HN
06-21-19, 04:47 AM
HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG BẰNG WCOIN
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của một số dân buôn BQT phát triển chức năng bán hàng bằng lệnh /offtrade. Còn ai bán bằng zen thì vẫn như bình thường.
- /offtrace zen
- /offtrace wcoin
- /offtrace bless
- /offtrace soul
- /offtrace chaos
- /offtrace creation
- /offtrace life
* Yêu cầu:
- Map Lorencia
- Các map khác bạn không thể sử dụng lệnh offtrade được đồng nghĩa với việc chỉ bán hàng bằng zen
THAO TÁC NHƯ SAU:
Bước 1: Đặt item lên cửa hàng đặt giá = với giá mà mình cần bán.
Bước 2: Đặt tên cho cửa hàng của mình.
Bước 3: Chọn tiền tệ cần bán bên dưới
Bước 4: Khi mở cửa hàng thành công nhân vật sẽ bị ngắt kết nối


Video hướng dẫn :


https://www.youtube.com/watch?v=gpU9qWhscKc&feature=youtu.be