PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top Chủng Tộc máy chủ Quyền LựcLandOfWite_HN
06-28-19, 05:47 PM
Đua Top Chủng Tộc :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 14h ngày 21-06 đến 24h ngày 28-06 23:59'

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Từng Chủng Tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngPhần thưởng nhận theo chủng tộc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngĐổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)


<tbody>
Top
Phần thưởng


1
Vũ khí cấp 4 + Luck + 1 Option
Không lấy có thể đổi Khiên


2
Ring + 1 Option ( Tùy chọn)

</tbody>


Báo danh :


Tên nhân vật :
Dòng muốn nhận :

Phần thưởng trao trong vòng 24h từ khi báo danh


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
KimTra
0
60
400
First Master

28/06 00:53:29


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
MrChim
0
60
400
First Master

28/06 00:58:12

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
KjmKjm
0
60
400
Dimension Master

28/06 02:14:56


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
MrsCave
0
60
400
Dimension Master

28/06 02:25:55

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
BacSuaOgNc
0
60
400
Lord Emperor

28/06 00:21:02


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
OSiCay
0
60
400
Lord Emperor

28/06 00:24:02

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
HoangLong
0
59
271
Duel Master

28/06 00:20:30


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
MGTocDo
0
54
371
Magic Gladiator

27/06 01:43:39

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
Trang
0
60
400
Hight Elf

28/06 00:15:03


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
ThienMenh
0
60
400
Hight Elf

28/06 00:16:51

</tbody>


<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
ADbut
0
60
400
Blade Master

28/06 11:30:25


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
ZzOngVuaZz
0
60
400
Blade Master

28/06 13:28:10

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
MrKun
0
60
400
Grand Master

28/06 00:12:39


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
KenTcOngTu
0
60
400
Grand Master

28/06 00:31:23

</tbody>

<coccocgrammar></coccocgrammar>

kevinta
06-28-19, 07:50 PM
Nv:ThienMenh
Xin nhan Pen 10% dc ko adm?
Ko thi ring 4% gst ^^

gamechat
06-28-19, 07:55 PM
nv. KimTra va HoangLong
Xin nhan Vu khi 10%

LandOfWite_HN
06-28-19, 09:30 PM
Nv:ThienMenh
Xin nhan Pen 10% dc ko adm?
Ko thi ring 4% gst ^^

Ring đã trao hòm đồ

LandOfWite_HN
06-28-19, 09:31 PM
nv. KimTra va HoangLong
Xin nhan Vu khi 10%

Hòm đồ chung

conkaccr
06-28-19, 09:39 PM
NV: OSiCay
nhận ring băng 4% gst

vienxida
06-28-19, 09:46 PM
NV. BacSuaOgNc

vienxida
06-28-19, 09:55 PM
NV. BacSuaOgNc
Xin nhận vũ khí 10%

mrchim
06-28-19, 10:56 PM
Nv: MrsCaVe + MrChim
nhận ring băng 5% phản dame

buonzay
06-29-19, 01:10 AM
NV: Trang
Xin nhan Khien dw 4%GST

thaikent
06-29-19, 08:15 AM
NV : KenTcOngTu
nhan Ring Bang 4% Gst

vinhbg05
06-29-19, 08:20 AM
nv;kjmkjm nhận 10%

pompom
06-29-19, 08:20 AM
NV : ZzOngVuaZz
nhan ring doc 4% gst

vinhbg05
06-29-19, 08:31 AM
NV; Kjmkjm và NV; ADbut
Nhận VK 10%

LandOfWite_HN
06-29-19, 08:37 AM
Hòm đồ chung nha bạn

pompom
06-29-19, 09:57 AM
nv ZxOngVuazX
chua nhan dc ring ad oi

Mrkun
06-29-19, 10:15 AM
mrkun
khien trieu hon Luck 4gst

LandOfWite_HN
06-30-19, 03:07 AM
mrkun
khien trieu hon Luck 4gst

Hòm đồ chung

buonzay
06-30-19, 06:26 AM
NV: Trang
Xin nhan VK RF luck 10%
Cam on adm..

...

buonzay
06-30-19, 07:23 PM
nv Trang chưa nhận được ad ơi

LandOfWite_HN
07-01-19, 06:47 AM
nv Trang chưa nhận được ad ơi

Đã trao hòm đồ chung là Class EF nhé