PDA

View Full Version : Event Quyền Lực Event Đua Top máy chủ Quyền Lực tháng 7LandOfWite_HN
07-01-19, 07:21 AM
<tỬ chiẾn="" blood="" master="">SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>


THỜI GIAN : 02/07/2019 - 15/07/2019 23:59


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


Top 1 Chủng Tộc
SET CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN


Top 2 Chủng Tộc
1 VŨ KHÍ RỒNG + 1 OPTION + MAY MẮN

</tbody>Lưu ý : Đổi giới tính bị loại
SỰ KIỆN II << VUA NẠP MU HÀ NỘI >>


THỜI GIAN : 02/07/2019 - 09/07/2019 23:59


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


1
WING 2 + 1 OPTION + MAY MẮN + 13


2
WING 2 + 1 OPTION + MAY MẮN


3
WING 2 + 1 OPTION

</tbody>

Lưu ý : Mốc nạp đủ mốc sẽ nhận luôn
[+] Nạp trên 5.000.000 được tùy chọn 1 Vũ khí 380 + Luck 1 Option + 13
[+] Nạp trên 10.000.000 được tùy chọn 1 Sét đồ thần tùy chọn + 1 Option + 11

SỰ KIỆN III : << ĐUA TOP ALL >>

THỜI GIAN : 02/07/2019 - 30/07/2019 23:59


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


1
SÉT ITEM CẤP 7 + LUCK + 1 OPTION


2
SÉT ITEM CẤP 6 + LUCK + 1 OPTION


3
SÉT ITEM CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION

</tbody></tỬ>
<coccocgrammar></coccocgrammar><coccocgrammar></coccocgrammar>

sperone
07-11-19, 11:15 AM
khi nao trao giai dua top phu ho day

Seolhyun
07-17-19, 10:05 AM
<tỬ chiẾn="" blood="" master="">SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>


THỜI GIAN : 02/07/2019 - 15/07/2019 23:59


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


Top 1 Chủng Tộc
SET CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN


Top 2 Chủng Tộc
1 VŨ KHÍ RỒNG + 1 OPTION + MAY MẮN

</tbody>Lưu ý : Đổi giới tính bị loại
SỰ KIỆN II << VUA NẠP MU HÀ NỘI >>


THỜI GIAN : 02/07/2019 - 09/07/2019 23:59


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


1
WING 2 + 1 OPTION + MAY MẮN + 13


2
WING 2 + 1 OPTION + MAY MẮN


3
WING 2 + 1 OPTION

</tbody>

Lưu ý : Mốc nạp đủ mốc sẽ nhận luôn
[+] Nạp trên 5.000.000 được tùy chọn 1 Vũ khí 380 + Luck 1 Option + 13
[+] Nạp trên 10.000.000 được tùy chọn 1 Sét đồ thần tùy chọn + 1 Option + 11

SỰ KIỆN III : << ĐUA TOP ALL >>

THỜI GIAN : 02/07/2019 - 30/07/2019 23:59


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


1
SÉT ITEM CẤP 7 + LUCK + 1 OPTION


2
SÉT ITEM CẤP 6 + LUCK + 1 OPTION


3
SÉT ITEM CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION

</tbody></tỬ>
<coccocgrammar></coccocgrammar><coccocgrammar></coccocgrammar>

Giờ đồ cấp 7 cũng nhiều rồi. ADM lên thay top all cả tháng trời bằng set đồ 380 hoặc vk 380 hoặc nguyên liệu w2.5 cho ae rôm rả đua top tý ADM ơi.

BBHafuco
07-17-19, 01:52 PM
Hóng trao giải đua top all :rolleyes:

HoangThu
07-23-19, 02:45 AM
Cho hỏi...set cấp 5 dk là phượng hoàng.vậy cấp 6 và cấp 7 là set gì vậy adm?thank!

zzz5557
10-04-19, 10:02 PM
bài viết quá hay luôn rất có tâm