PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh Vọng Quyền LựcLandOfWite_HN
07-02-19, 07:47 AM
Đua Top Danh Vọng :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png 14h ngày 21-06 đến 24h ngày 01-07 23:59'

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngTính Theo BXH Mục Event - Top Danh Vọng
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.pngNhân vật nào có điểm Danh Vọng nhiều nhất sẽ đạt giải


<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân Vật
Tổng Điểm Reset

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
QuynhBupBe
83200


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
NgocVN
74243


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/3.png
ThienMenh
56023


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/4.png
MrDark
42409


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/5.png
92B1
41180


6
MrsBupPhe
39620

</tbody>

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 9
100.000 Gcent


2
1 Vũ Khí Rồng + Luck + Skill + 1 Option
70.000 Gcent


3
1 Vũ Khí Rồng + Skill + 1 Option
50.000 Gcent


4 - 6
100.000 Gcent

</tbody>

vinhbg05
07-02-19, 09:01 AM
NV; NgocVN
Nhận; VK Rồng 10%

vinhbg05
07-03-19, 08:15 AM
NV; NgocVN
Nhận VK DW 10%

LandOfWite_HN
07-03-19, 08:30 AM
NV; NgocVN
Nhận VK DW 10%

Hòm đồ nhé