PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top Phú HộLandOfWite_HN
07-11-19, 11:16 AM
SỰ KIỆN II << VUA NẠP MU HÀ NỘI >>


THỜI GIAN : 02/07/2019 - 09/07/2019 23:59


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


DK10M
WING 2 + 1 OPTION + MAY MẮN + 13


KingMaster
WING 2 + 1 OPTION + MAY MẮN


oDarkLordo
WING 2 + 1 OPTION

</tbody>


Lưu ý : Mốc nạp đủ mốc sẽ nhận luôn
[+] Nạp trên 5.000.000 được tùy chọn 1 Vũ khí 380 + Luck 1 Option + 13

sperone
07-11-19, 11:29 AM
TNV KingMaster
Nhan W2 DW Luck MNL

LandOfWite_HN
07-12-19, 05:29 PM
TNV KingMaster
Nhan W2 DW Luck MNL

Hòm đồ nhé