PDA

View Full Version : Tổng Kết Trao Giải Đua Top Chủng TộcLandOfWite_HN
07-15-19, 05:49 PM
SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>


THỜI GIAN : 02/07/2019 - 15/07/2019 23:59

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
BettaFish ( Loại )
0
145
400
First Master
04/07 22:34:19
15/07 00:27:08


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
MrKanhTN
0
145
400
First Master

15/07 00:32:42


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/3.png
Rick
0
145
400
First Master

15/07 00:40:17

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
Pain
0
145
400
Dimension Master

15/07 00:36:12


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
UnikeySer
0
145
400
Dimension Master

15/07 06:27:41

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
SONY
0
145
400
Lord Emperor

15/07 00:28:05


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
DL9x
0
145
400
Lord Emperor

15/07 03:44:13

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
KeMeTaoDy
0
145
400
Duel Master

15/07 00:38:15


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
SongCon
0
145
400
Duel Master

15/07 00:56:13

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
ThienMenh
0
145
400
Hight Elf

15/07 00:28:15


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
BimBim
0
145
400
Hight Elf

15/07 00:32:17

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
DK10M
0
145
400
Blade Master

15/07 00:25:18


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
KinhVan
0
145
400
Blade Master

15/07 00:31:42

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
FollowFord
0
145
400
Grand Master

15/07 00:23:07


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
Geng
0
145
400
Grand Master

15/07 00:25:02

</tbody>


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


Top 1 Chủng Tộc
SET CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN


Top 2 Chủng Tộc
1 VŨ KHÍ RỒNG + 1 OPTION + MAY MẮN


</tbody>


Báo danh :

Tên nhân vật :
Đạt TOP :
Dòng muốn nhận :

kevinta
07-15-19, 06:33 PM
Tên nhân vật : ThienMenh
Đạt TOP : 1 efl
Dòng muốn nhận : 4% giam sat thuong

Tên nhân vật : KinhVan
Đạt TOP : 2 DK
Dòng muốn nhận : Kiem rong 2% Luck

thaikent
07-15-19, 08:15 PM
Tên nhân vật :FollowFord
Đạt TOP :tóp 1 dw
Dòng muốn nhận : 4% giam sat thuong

0000
07-15-19, 08:15 PM
Rick top2 RF
K rong luk 2%

LandOfWite_HN
07-16-19, 08:29 AM
HÒm đồ chung

chaoem9x
07-16-19, 10:10 AM
tên nv : Pain
tốp 1 sum
giải muốn nhận : 5% phản dame

Betta
07-16-19, 10:40 AM
SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>


THỜI GIAN : 02/07/2019 - 15/07/2019 23:59

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
BettaFish ( Loại )
0
145
400
First Master
04/07 22:34:19
15/07 00:27:08


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
MrKanhTN
0
145
400
First Master

15/07 00:32:42


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/3.png
Rick
0
145
400
First Master

15/07 00:40:17

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
Pain
0
145
400
Dimension Master

15/07 00:36:12


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
UnikeySer
0
145
400
Dimension Master

15/07 06:27:41

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
SONY
0
145
400
Lord Emperor

15/07 00:28:05


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
DL9x
0
145
400
Lord Emperor

15/07 03:44:13

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
KeMeTaoDy
0
145
400
Duel Master

15/07 00:38:15


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
SongCon
0
145
400
Duel Master

15/07 00:56:13

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
ThienMenh
0
145
400
Hight Elf

15/07 00:28:15


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
BimBim
0
145
400
Hight Elf

15/07 00:32:17

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
DK10M
0
145
400
Blade Master

15/07 00:25:18


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
KinhVan
0
145
400
Blade Master

15/07 00:31:42

</tbody>

<tbody>
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
FollowFord
0
145
400
Grand Master

15/07 00:23:07


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
Geng
0
145
400
Grand Master

15/07 00:25:02

</tbody>


<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


Top 1 Chủng Tộc
SET CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN


Top 2 Chủng Tộc
1 VŨ KHÍ RỒNG + 1 OPTION + MAY MẮN


</tbody>


Báo danh :

Tên nhân vật :
Đạt TOP :
Dòng muốn nhận :

tôi đổi GT từ ngày vừa sát nhập qua cách đua top 11 ngày ko đc nhận TOP ? ad cho lời giải thích với trong khi đua top thì ko thông báo đổi giới tính này nọ mà cũng lắm đổi giới tính sau 7 ngày chứ làm éo gì có chuyện mà 11 ngày éo đc nhận top nv BettaFish

123321
07-16-19, 11:07 AM
Tnv KeMeTaoDi
Top 1 MG
set' 4% GST

123321
07-16-19, 01:02 PM
Tên nv:: UnikeySer
Top 2 Sum
Dòng muốn nhận 2%

chaoem9x
07-16-19, 03:29 PM
tên nv SongCon
tốp 2 mg
nhận kr luch 2%

LandOfWite_HN
07-16-19, 05:19 PM
tôi đổi GT từ ngày vừa sát nhập qua cách đua top 11 ngày ko đc nhận TOP ? ad cho lời giải thích với trong khi đua top thì ko thông báo đổi giới tính này nọ mà cũng lắm đổi giới tính sau 7 ngày chứ làm éo gì có chuyện mà 11 ngày éo đc nhận top nv BettaFish

bạn bên máy chủ nào

LandOfWite_HN
07-16-19, 05:23 PM
Hòm đồ chung

Betta
07-16-19, 06:51 PM
bạn bên máy chủ nào

mình bên mudevuong

chaoem9x
07-16-19, 07:02 PM
nhân vật DL9x
tốp 2 DL
nhận vk luch 10%

Seolhyun
07-17-19, 09:24 AM
Top 1 DK : nv : DK10M - nhận set Da Luck 5%
Top 1 DL : nv : SONY - nhận set Đồng Luck 5%
Top 2 EF : nv : BimBim - nhận Nỏ rồng Luck 10%
Top 2 DW : nv : Geng - nhận Gậy Thiên sứ Luck 10% ( do gậy rồng bị lỗi % phép lên mình đổi dùng Gậy TS )

hanhhang
07-18-19, 05:41 PM
top2 DL DL9x chua nhan dc giai thuong ADM oi

LandOfWite_HN
07-19-19, 10:22 AM
Hòm đò chung nhé . sr a.e trao muộn

ducviet2
07-25-19, 04:27 PM
AD cho em hỏi SV thần long đâu mất rồi ạ!

16trtr
10-04-19, 01:07 PM
AD cho em hỏi SV thần long đ&#226;u mất rồi ạ! chúc mua may bán đắt