PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua Top All Tháng 7LandOfWite_HN
07-30-19, 01:38 PM
SỰ KIỆN III : << ĐUA TOP ALL >>

THỜI GIAN : 02/07/2019 - 30/07/2019 23:59

<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân vật
RL
RS
LV
Lớp nhân vật
Đổi giới tính
RS Cuối Lúc

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/1.png
ThienMenh
0
220
400
Hight Elf

30/07 00:17:30


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/2.png
FollowFord
0
220
400
Grand Master

30/07 00:21:52


http://id.muhanoi.net.vn/QL/templates/images/ranks/3.png
Dich
0
220
400
Grand Master

30/07 00:21:56

</tbody>

<tbody>30/07 00:57:40

</tbody>

<tbody>
TOP
Giải Thưởng Items


1
SÉT ITEM CẤP 7 + LUCK + 1 OPTION


2
SÉT ITEM CẤP 6 + LUCK + 1 OPTION


3
SÉT ITEM CẤP 5 + LUCK + 1 OPTION

</tbody>

kevinta
07-30-19, 01:57 PM
Nv.ThienMenh top 1 all
Xin nhận set Quyền năng dk 4% gst luck

thaikent
07-30-19, 06:23 PM
ad sao chưa qua 12h đã chốt tóp thế ?

LandOfWite_HN
07-30-19, 07:04 PM
đã cập nhật lại nhé

0000
07-30-19, 07:07 PM
Dich top 3 set ef luk 4%

thaikent
07-30-19, 07:39 PM
tóp 2 all
tên nhân vật :FollowFord
nhận sét ma vương DW 4% gst luck

123321
07-31-19, 08:27 AM
Cái Địt con mẹ chũng mày.Mu của Người Nhà chúng mày hết đấy,DL .TNV :QuYnHB2 của Bố mày tốp 3.12H trưa Vẫn tốp 3.chúng mày lại chuyển cho người Khác.CẢ hỌ NHÀ CHÚNG MÀY RA Đường Ô tô cán chết,Kiểu làm ăN Mèo mửa thế thì có chó nó chơi.Gọi cả dòng Tộc nhà mày vào mà chơi Mu của chúng Mày .Thân Gửi ADM óc Bò !!!

123321
07-31-19, 08:41 AM
cập cái mả cụ mày.lock hỘ Bố may` cái ác đi con chó Ngu

123321
07-31-19, 09:12 AM
cập cái mả cụ mày.lock hỘ Bố may` cái ác đi con chó Ngu

LandOfWite_HN
07-31-19, 02:18 PM
Nv.ThienMenh top 1 all
Xin nhận set Quyền năng dk 4% gst luck

Cấp 7 là thần long đã trao hòm đồ

LandOfWite_HN
07-31-19, 02:20 PM
tóp 2 all
tên nhân vật :FollowFord
nhận sét ma vương DW 4% gst luck

Hòm đồ chung

LandOfWite_HN
07-31-19, 02:21 PM
Dich top 3 set ef luk 4%

Hòm đồ chung nhé

kevinta
07-31-19, 02:47 PM
Adm xem xét lại hệ thống cấp độ item với.
Sao top1 được set item cấp 7 dk mà chỉ đc set thần long.vậy chẳn khác gì người top2 lấy set dw cấp 7 ma vương.
Adm xem lại cho công bằng.ko thì lấy set + lên 11 đi adm.

thaikent
07-31-19, 05:34 PM
AD xem lại ,nhân vật FollowFord nhận sét ma vương ,mà sao lại đồ ánh trăng
Mong Ad fix lại nhé .....

thaikent
07-31-19, 05:54 PM
nếu ko đc sét MA VƯƠNG thế Ad kích cho sét trong nhân vật FollowFord lên +11 cũng đc tks Ad...