Đua Top All 5 Ngày :

13h ngày 17-07 đến 24h ngày 22-07 23:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 200.000 Gcoin 01
2 150.000 Gcoin 01
3 100.000 Gcion 01
4 - 5 50.000 Gcoin 01

Đua Top Danh Vọng :

13h ngày 17-07 đến 24h ngày 30-07 23:59'

Tính Theo BXH Mục Event - Top Danh Vọng
Nhân vật nào có điểm Danh Vọng nhiều nhất sẽ đạt giải
TOP
Phần thưởng
1 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 11
100.000 Gcent
2 1 Vũ Khí Rồng + Luck + Skill + 1 Option
70.000 Gcent
3 1 Vũ Khí Rồng + Skill + 1 Option
50.000 Gcent
4 - 6 100.000 Gcent
Đua Top Phú Hộ
13h ngày 17-07đến 24h ngày 22-07 23:59'
Xếp hạng theo Tổng tổng thẻ đã nạp vào máy chủ

TOP >> 500.000 Gcoin 2.500.000 < Gcoin < 4.500.000 Gcion >>7.000.000
1 Wing 2 + Luck + MaNaLost + 11 Nâng cấp Wing lên + 12
Thêm 1 Vũ Khí Rồng + 13: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5
2 Wing 2 + Luck + MNL Nâng Wing lên Luck +11
Thêm 1 Vũ Khí Rồng + 11: 1
0% Hoặc 2%+Luck+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5
3 Wing 2 + MNL + 9 Nâng Wing thành Luck MNL
Thêm 1 Vũ Khí Rồng : 1
0% Hoặc 2%+Luck+Skill

Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5
4 - 10 Wing 2 +Luck Nâng Wing Thêm MNL
Thêm 1 Vũ Khí Rồng :
0% Hoặc 2%+Luck+Skill
Thêm Bộ Ring Pen 2 Option + 3% HP
Nâng cấp lên Wing 2.5


Mốc Nạp
Phần thưởng nhận luôn khi đủ mốc nhận tại Web tài khoản
Event - Tích Mốc Nhận Quà
500.000 1 Pen + 1 Option + 3% HP
1.000.000 1 Vũ khí cấp 4 + Luck + Skill + 1 Option + 9
2 Ring + 1 Option 3% HP
3.500.000 1 Vũ Khí Rồng Cấp 2 + skill + Luck + 1 Option + 12
8.000.000 1 Sét đồ cấp 7 + Luck + 1 Option + 12


Đua Top Tất Cả :

13h ngày 17-07 đến 24h ngày 27-07 23:59'

Tính Theo BXH Tất cảTOP
Phần thưởng
1 1 Set Cấp 5 + 1 option tự chọn+Luck
2 1 Set Cấp 4 + 1 option tự chọn+Luck
3 1 Set Cấp 3 + 1 option tự chọn+Luck
4 - 10 100.000 Gcoin

Đua Top Chủng Tộc :

13h ngày 17-07 đến 24h ngày 24-07 23:59'

Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)


Top Phần thưởng
1 1 Wing 2 + Luck + 11
2 1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

Đua Top Bang Hội
13h ngày 17-07 đến 24h ngày 27-07 23:59'
Xếp hạng theo Tổng Reset cao nhất của GuilTop
Phần Thưởng
Top 1 120 Bless + 120 Soul + 50 Chao
Danh Hiệu : Đệ Nhất Bang Hội
Top 2 50 Bless + 50 Suod + 50 Chao


Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :
- Truy tìm GM
- Dungeon đẫm máu
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PK

- C
ông thành chiến cuối tháng danh sách tham gia lựa chọn theo Event BANG HỘI