⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BÁ VƯƠNG CHỦNG TỘC
  • Thời Gian : 01/12/2018 - 15/12/2018 23:59
  • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
  • Phần thưởng trao theo từng chủng tộc . Không được chọn Class khác
  • Đổi giới tính từ ngày : 10/12/2018 trở đi bị loại

Đua Top Chủng Tộc Danh hiệu Giải Thưởng Items
Top 1 DK Nam Vương Mu 1 Sét Thần thánh
Top 1 DW Nam Vương Mu 1 Sét Thần thánh
Top 1 ELF Nam Vương Mu 1 Sét Thần thánh
Top 1 DL
Nam Vương Mu
1 Sét Thần thánh
Top 1 MG Nam Vương Mu 1 Sét Thần thánh
Top 1 SUM Nam Vương Mu 1 Sét Thần thánh
Top 1 RF Nam Vương Mu 1 Sét Thần thánh
TOP 2 [7 Chủng Tộc] Không có 1 Lông vũ 7 màu