Hỗ Trợ Tham Gia Alpha TestTạo Nhân Vật Mới
Tạo Tài Khoản Mới
500 Reset 1.000.000 PCP
65.000 Point 1.000.000 Wcoin
2.000.000.000 Zen 1.000.000 Gcent

Lưu ý :


- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcent nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức