Đua Top Aphatest máy chủ THẦN MA
Thời gian : Bắt đầu lúc :
ngày 26/12/2018 đến 17:00 ngày 27/12/2018
Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởng


TOP Phần ThưởngTop 1


200.000 GcoinTop 2


150.000 GcoinTop 3


100.000 Gcoin