Guild " AEHaNoi " triệu tập anh em
cùng tham gia e even săn boss 24/24
Tên Nhân vật chủ guild : Assassin
Mình Tên Đô :
AE Đăng ký tham gia cmt bên dưới