THÔNG BÁO THẢ HUY HIỆU HOÀNG TỘC - LÔNG VŨ


BQT MU-FPT.VN xin gửi đến các bạn thông tin thả 2 item cao cấp trên như sau

Lông vũ Map Icarus SUB 2 - 3 Thời gian thả: 00h00 02/01/2019
HHHT Map Icaus SUB 2 - 3 Thời gian thả: 00h00 02/01/2019