Event Công Thành Chiến


Điều kiện để tham gia CTC : Guild có ít nhất 5 người.


♣ Thời gian diễn ra :

Thời gian Ngày Nội dung
00:00 13-04 Bắt Đầu Đăng Ký
19:00 13-04 Kết Thúc Đăng Ký
19:40 13-04 Công Bố Kết Quả
19:50 13-04 Kết Thúc Công Bố
20:00 13-04 Bắt Đầu Công Thành
21:00 13-04 Kết Thúc Công Thành


♣ Nội dung CTC :

Server áp dụng : Thần Long

Các chủ Guild sẽ đăng ký tham dự CTC tại Máy chủ Công Thành Chiến ( Sub-20 )
Chủ Liên Minh đăng ký tham dự CTC tại NPC Map Công Thành Chiến

gặp NPC để tuyên chiến trước 19h30 13/4/2019

♣ Chú ý :


- Các Guild tham gia sẽ có trách nhiệm cướp thành

- Nếu Guild nào cướp Thành thành công sẽ là Liên Minh thủ thành

- Các liên minh còn lại sẽ tiến hành Công Thành.

- Liên Minh nào thủ thành đến 21h00 sẽ là Liên Minh chiến thắng.


♣ Giải thưởng :
Dành cho Guild Phong ấn và chiến thắng là :

300 Ngọc Ước Nguyện + 300 Ngọc Tâm Linh + 4 Sói Tinh Tùy chọn

( Sẽ được trao cho Chủ Liên Minh, Chủ Guild có trách nhiệm chia cho các thành viên )