I. ĐUA TOP ALL CHỦNG TỘC
( 13:00 11/4 đến 23:59' 20/4/2019)

Đồ nhận theo chủng tộc
Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và Level bằng Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất

Đổi giới tính từ 15/4 trở đi bị loại khỏi TOP

Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
2 1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option******************************


III . ĐUA TOP ALL CHỦNG TỘC
( 13:00 11/4 đến 23:59' 30/4/2019)

5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 Sét đồ cấp 5 + Luck + 1 Option + 11
2 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option + 9
3 Wing 2 + Luck + Manalost
4-5 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option


IV . ĐUA TOP DANH VỌNG
( 13:00 12/4 đến 23:59' 30/4/2019)


5 Nhân vật có số điểm danh vọng nhiều nhất sẽ đoạt giải

Reset khi dưới 300 level => Nhận 1 điểm/1 level (ví dụ 250 level nhận 250 điểm)
Reset khi trên 300 level => Nhận 300 điểm danh vọng + % điểm tặng thêm
(ví dụ: Reset lúc 305 level = 305 điểm + thêm 10% điểm, Reset lúc 310 Level = 310 điểm + thêm 20% điểm, như vậy từ Level 300 trở đi thì cứ mỗi 5 level sẽ được cộng thêm 10%, tối đa 400 level được cộng thêm 200% tức tổng la 1200 điểm danh vọng)

Reset VIP được nhiều hơn 20% điểm danh vọng so với Reset thườngPhần Thưởng:


Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 500.000 Gcoin 01
2 400.000 Gcoin 01
3 300.000 Gcoin 01
4 - 5 100.000 Gcoin 01

******************************V . ĐUA TOP PHÚ HỘ THÁNG 4
( 13:00 11/4 đến 23:59' 18/4/2019)
SAU KHI ĐUA XONG TOP NÀY SẼ BỎ ĐUA TOP PHÚ HỘ
Ở CÁC THÁNG SAU
Vì Mỗi máy chủ chỉ đua top Phú Hộ 2 lần.


Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải
Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .


Phần Thưởng:

Top
< 5.000.000 Gcoin
> 5.000.000 Gcoin
Nhận thêm
1 Wings 2 + May Mắn + Manalost + 11 Vũ khí cấp 8 ( 380) + Luck + Skill + 1 Option Tự chọn + 12
2 Wings 2 + May mắn + Manalost Vũ khí cấp 8 ( 380) + Luck + Skill + 1 Option Tự chọn + 11
3 Wings 2 + Manalost Vũ khí cấp 8 ( 380) + Luck + Skill + 1 Option Tự chọn + 10
4-5 Wings 2 + May mắn Vũ khí cấp 8 ( 380) + Luck + Skill + 1 Option Tự chọn

Lưu ý : những nhân vật nào nạp trên 10.000.000 trong TOP thì được nâng Wing 2 lên Wing 2.5 tưng ứng với TOP