Event Công Thành Chiến


Điều kiện để tham gia CTC :
Guild có ít nhất 5 người.

Đối với các bạn nào chưa biết hay chưa rõ về CTC yêu cầu xem hướng dẫn công thành chiến MU


♣ Thời gian diễn ra :
Thời gian Ngày Nội dung
00:00 7.7.2019 Bắt Đầu Đăng Ký
18:00 7.7.2019 Kết Thúc Đăng Ký
18:15 7.7.2019 Bắt Đầu Nộp Rena
18:30 7.7.2019 Kết Thúc Nộp Rena
18:35 7.7.2019 Công Bố Kết Quả
19:55 7.7.2019 Kết Thúc Công Bố
20:00 7.7.2019 Bắt Đầu Công Thành
21:00 7.7.2019 Kết Thúc Công Thành


♣ Nội dung CTC :

- Server áp dụng : QUYỀN LỰC

Các chủ Guild sẽ đăng ký tham dự CTC tại Máy chủ Công Thành Chiến ( Sub-20 )
Chủ Liên Minh đăng ký tham dự CTC tại NPC Map
Công Thành Chiến
Trước thời gian CTC ( 20h ) tất cả các thành viên trong Guild di chuyển đến map và sv CTC


♣ Chú ý :


- Các Guild tham gia sẽ có trách nhiệm cướp thành


- Nếu Guild nào cướp Thành thành công sẽ là Liên Minh thủ thành


- Các liên minh còn lại sẽ tiến hành Công Thành.


- Liên Minh nào thủ thành đến 21h00 sẽ là Liên Minh chiến thắng.


Giải thưởng Guil chiến thắng

300b + 300s
3 Sói Tinh Thường

Liên minh thua cuộc
500.000 Gcoin ( Yêu cầu có trên 10 thành viên tham gia CTC)