Đua Top Chủng Tộc :

14h ngày 21-06 đến 24h ngày 28-06 23:59'

Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)


Top Phần thưởng
1 Vũ khí cấp 4 + Luck + 1 Option
Không lấy có thể đổi Khiên
2 Ring + 1 Option ( Tùy chọn)


Báo danh :

Tên nhân vật :
Dòng muốn nhận :

Phần thưởng trao trong vòng 24h từ khi báo danh
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
KimTra 0 60 400 First Master 28/06 00:53:29
MrChim 0 60 400 First Master 28/06 00:58:12
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
KjmKjm 0 60 400 Dimension Master 28/06 02:14:56
MrsCave 0 60 400 Dimension Master 28/06 02:25:55

# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
BacSuaOgNc 0 60 400 Lord Emperor 28/06 00:21:02
OSiCay 0 60 400 Lord Emperor 28/06 00:24:02
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
HoangLong 0 59 271 Duel Master 28/06 00:20:30
MGTocDo 0 54 371 Magic Gladiator 27/06 01:43:39

# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
Trang 0 60 400 Hight Elf 28/06 00:15:03
ThienMenh 0 60 400 Hight Elf 28/06 00:16:51

# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
ADbut 0 60 400 Blade Master 28/06 11:30:25
ZzOngVuaZz 0 60 400 Blade Master 28/06 13:28:10
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
MrKun 0 60 400 Grand Master 28/06 00:12:39
KenTcOngTu 0 60 400 Grand Master 28/06 00:31:23